Четвъртокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха Народното събрание

На 12 декември 2018 година, група студенти от четвърти курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността” посетиха сградата на Народното събрание на Република България. Посещението, организирано с подкрепата на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, бе част от обучението по дисциплината „Основи на политиката за сигурност“.

Студентите и придружаващите ги преподаватели доц. д-р Константин Пудин, гл.ас. д-р Недко Тагарев и докторант Анна-Мария Николаева имаха възможност да видят как Народното събрание изпълнява главната си функция, а именно законодателната.  В рамките на около 20 минути те проследиха пряко дебатите, свързани с промени в изборния кодекс.

По време на посещението групата бе съпровождана от г-н Красимир Красимиров от дирекция „Комуникации”. Той представи накратко правомощията на Народното събрание, а също интересните факти от историята на институцията и самата сграда, в която тя заседава. Вниманието на студентите бе привлечено от Конституциите на България след Освобождението, съхранявани на парадния ход на сградата.

В рамките на посещението се състоя и импровизирана срещата с  доц. Милен Михов – народен представител, преподавател и историк, член на парламентарната комисия по отбрана. Той накратко изясни функциите на парламента и акцентира върху законодателния процес.

Посещението приключи в библиотеката на Народното събрание, където от името на ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност” проф. д-р Димитър Димитров и членовете на екипа на катедрата бяха дарени няколко книги, издадени от катедрата.

Благодарение на чутото и видяното, студентите затвърдиха знанията си в областта на политиките за националната сигурност на страната.

Текст: Васил Павлов, специалност „ИОС“, IV курс  Снимки: Васил Павлов, Фатиме Лютова и Мартина Влахова, специалност „ИОС“, IV курс