Защитен: Икономически анализ във вътрешния ред и сигурност (за Икономика на вътрешния ред – 2 сем. – 2-и сем.)