Екип

Водещият отдел по проекта е катедра „Национална и регионална сигурност”. Създадена е в УНСС през 1990 г. с водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, а по-късно и „Корпоративна сигурност“. През последните 10 години катедрата реализира над 30 изследователски проекта, финансирани от НАТО, УНСС и МО, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната, критичната инфраструктура, трафика на оръжие, икономическите аспекти на тероризма, трафика на хора, корупцията и организираната престъпност.

Проф. Димитър Димитров е мениджър на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”.  Той е декан на факултета „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”.  Има опит в 50 научноизследователски проект, 16 международни вкл., Член на SIPRI Военни разходи и оръжейна производствена мрежа и INSEN, има повече от 103 публикации, свързани с икономиката и сигурността, някои от които са публикувани в Холандия, Германия, САЩ, Великобритания.

Екипът ни включва 20 висококвалифицирани специалисти в различни области като: управление на риска, анализ на бизнес процесите, географски информационни системи, пространствено-времеви анализи и клъстери, правни и комуникационни експерти. Сред нас са доказани доценти като Цветан Цветков, Константин Пудин, Георги Павлов и Георги Пенчев.