Възможности за студентски стаж в европейските институции

Уважаеми колеги,

Има различни възможности за стаж на студенти в Европейските институции. Пълна информация за стажовете може да намерите на следните адреси

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/training_careers/traineeships/index_bg.htm

Там всички желаещи студенти биха могли да намерят пълната и най-актуална информация за платените и неплатени стажове във всички институции на ЕС. При необходимост катедрата може да окаже нужното съдействие.

Информацията ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Герганова, Директор в представителството на ЕК в България.