Лекция на доц. Егор Задеба на тема „Сигурност в ядрената енергетика“

На 07.11.2019г.(четвъртък), в зала „Тържествена“, от 14:15 часа, ще се проведе публична лекция на доц.Егор Задеба, на тема „Сигурност в ядрената енергетика „.

Доц.Егор Задеба е кандидат на физико-математическите науки и преподавател в Научно-образователния център NEVOD, който е структурно звено на Националния изследователски ядрен университет МИФИ в Москва.

Основните му научни интереси са физиката на висока енергия, космическите лъчи и изследването на новите състояния на материята. Награден е с два медала на Руската академия на науките за своите изследвания в областта на ядрената физика, особено за разработването на ново поколение детектори на космически лъчи.

Два пъти е награден с медал, на Руската академия на науките, за млад учен. Отличен е за работата си в областта на ядрената физика и по-конкретно физиката на високите енергии и елементарните частици. Под негово ръководство в рамките на 4 години екип от млади служители и студенти успява да разработи и създаде дизайн на нова инсталация – детектор за запис на почти хоризонтален поток от мюони от космически лъчи на свръхвисоки енергии. Инсталацията е първа по рода си в света и вече е въведена в експлоатация.

Веднага след лекцията, представител на академията на „Росатом“ ще представи възможностите за безплатно продължаване на обучението в Русия – магистърска и докторска степени.