Нов прием на докторанти

Уважаеми колеги,
Катедра “Национална и регионална сигурност”е обявила четири докторантски места по Икономика и управление (отбрана и сигурност), две в редовна и две в задочна форма на обучение.

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите до 27 ноември 2019 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 3 до 18 февруари 2020 г.

Повече информация може да намерите тук:
https://www.unwe.bg/bg/pages/3056/%d1%81%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5.html