Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” и представяне на обучителни материали, предназначени за експерти от публичния сектор

НАЧАЛО:понеделник, 27 май 2019 14:00 МЯСТО: Малка конферентна зала

Катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кръгла маса по проект„Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“, финансиран от PMI IMPACT*, която ще се започне на 27 май от 14.00 ч. в Малката конферетна зала  и ще приключи на 29 май.

Проектът „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров.Целта на кръглата маса е да събере експерти от публичния, частния и академичния сектор, които да се запознаят с резултатите от проведените изследвания.В рамките на събитието на 28 май от 9:30 ч. ще се проведе пилотно обучение на група експерти от Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Националната агенция по приходите.