Публична лекция на Чарлина Вичева, Зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК

На 01 април 2019г. се състоя публична лекция на Чарлина Вичева, Заместник генерален директор на Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия на тема „Отново в университета“. Лекцията в зала „Тържествена“ бе изнесе пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. д-р Димитър Димитров, Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, посочи, че темата е подходящо избрана, тъй като Вичева е възпитаничка на нашия университет и посещението й в УНСС може да се смята за завръщане, а не за гостуване.

В представянето си г-жа Вичева разказа за пътя си от студентската скамейка до Европейската комисия и посочи, че само с упорит труд и много знания може да се постигне успех.  Също така представи дейностите на СИЦ. Това  е единственото място в ЕК, където се прави наука, а тематичните области, в които работи, са икономика, финанси и пазари, териториално развитие, гражданска сигурност, образование, информационни системи и модели, природни ресурси и климатични промени , от 2016г и с миграция. Изследователите от Центъра имат 1400 публикации годишно, достъпът до които е свободен.

СИЦ е една от генералните дирекции на Европейската комисия, която се занимава с изследователска дейност, разполага с шест центъра в пет държави от ЕС. В нея работят 3000 души, половината от които са научни работници.

В заключителните на лекцията си г-жа Вичева съобщи, че студентите от нашия университет могат да се включат в лятно училище от 8 до 12 юли в италианския град Испра, организирано от СИЦ. То е посветено на темата за извеждането от експлоатация на ядрени блокове и съхранението на отпадъците от АЕЦ. Също така поясни, че студенти, преподаватели и млади учени имат възможност за изследователска дейност в СИЦ

В края на лекцията думата имаше аудиторията, на която бе дадена възможност да зададе въпросите си на г-жа Чарлина Вичева. Многобройните въпроси и коментарите на студентите още веднъж потвърдиха големия интереса към темата.

Преди лекцията г-жа Чарлина Вичева обсъди с Ректора на УНСС, проф. д.ик.н. Стати Статев, възможността за рамково споразумение между УНСС и СИЦ.

 

Презентацията, която изнесе г-жа Чарлина Вичева може да намерите тук

 

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ изказва огромна благодарност към г-жа Чарлина Вичева за изнесената лекция и добрите възможности за сътрудничесто.