Защита на магистърски тези м.Март 2019 год.

На 26.03.2019 г. /вторник/ от 9:00 часа ще се проведе защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ в специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“.
Срокът за предаване на готовите дипломни работи е 06.03.2019 г. (сряда).
Магистърската теза трябва да бъде отпечатана, подвързана, подписана от дипломанта и научния ръководител. Един екземпляр, както попълнена и подписана декларация по образец трябва да бъдат предадени в катедрата, каб. 5027. Магистърската теза трябва да бъде изпратена на електронен адрес dnrs@unwe.bg.
Катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава успех на всички студенти!