Инструкция за разработване на курсови работи за студентите от ІV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“