Conferences and seminars

CONFERENCES AND SEMINARS, ORGANISED BY DEPARTMENT ‘NATIONAL AND REGIONAL SECURITY’ 

 1. Кръгла маса на тема „Политика и стратегия за противодействие на трафика на хора”, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, 25.02.2010 г.
 2. Final Conference on International Project SfP-982063 “Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation” funded by NATO Scientific Program “Science for Peace and Security”, Sofia, 11 December 2009
 3. Международна конференция „Инфраструктурна конфликтология и сигурност”, oрганизирана от Българска асоциация на конфликтолозите, Факултет „Икономика на инфраструктурата” (УНСС),  Катедра „Национална и регионална сигурност” (УНСС), Международна академия по информатизация – Българско регионално отделение (МАИ-БРО) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), 21.10.2010 г.
 4. International SfP-982063 Conference on Business and Science for Security and Defence Industrial R&D, Sofia, 14-15 May 2009
 5. International SfP-982063 Conference on Security and Defence R&D management: Policy, Concepts and Models, Varna, 29-31May 2008
 6. Студентска научна конференция „Kонцепции, модели и политики за управление на изследванията и развойната дейност в подкрепа на отбраната”, София, УНСС, Март 2008
 7. International SfP-982063 Conference on Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation , Sofia, 28-29 June 2007
 8. Международна конференция по Икономика на сигурността и отбраната на тема: “Публично-частно партньорство в сектора на сигурността и отбраната – национални практики“, София, Октомври 2006
 9. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Private Financial Initiatives for Armaments Modernization, Sofia, June 2005

 10. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Разходи за отбрана и икономическо развитие”, София, Октомври 2004

 11. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defense expenditure, Economic Growth and New Security Challenges, Ribaritza, May 2004

 12. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Implementation of a NATO Compatible Defence Resource Management System – Lessons Learned, Borovetz, October 2003

 13. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Strategic Defense Review: Economic Dimensions, Ribaritza,May 2003

 14. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Последици и предизвикателства след срещата в Прага”, София, Октомври 2002

 15. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defence Acquisition Accountability and Transparency, Ribaritza, May 2002

 16. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативи за прозрачност на ресурсното отбранително планиране и бюджетиране в Югоизточна Европа”, София, 2001

 17. International Workshop on Transparency of Defence Resource’s Planning and Budgeting: National and Euroatlantic Dimensions, Ribaritza, May 2001

 18. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Сигурност на балканите и модернизация на отбранителната политика”, София, Октомври 2000

 19. Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Defence policy Modernisation and Security on the Balkans, Ribaritza, May 2000

 20. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Трансформация и интеграция: Политически и икономически аспекти на присъединяването към НАТО”, София, Октомври 1999

 21. International Workshop on Transformation and integration – Political and Economic Aspects of NATO Enlargement. The Bulgarian Approach., Pestera, May 1999
 22. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили – икономически аспекти“, София, Октомври 1998
 23. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Обща европейска отбрана: икономически аспекти”, София, Октомври 1997

 24. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране”, София, Октомври 1996

 25. Научна конференция “Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия”, 1996

 26. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към европейската система за сигурност”, Октомври 1996

 27. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Инициативата “Партньорство за мир” и икономиката на сигурността и отбраната”, Октомври 1995

 28. Международен семинар по Икономика на сигурността и отбраната на тема “Икономическо реформиране, интегриране и национална и регионална сигурност”, София, Октомври 1993

 29. Научна конференция по икономика на отбраната и безопасността на тема “Конверсия”, София, ВИИ, 1990