Концепция, система и инструменти за управление на знанията