Protected: Управление на отбранителните ресурси, специалност “Икономика на отбраната и сигурността”, 3 семестъра