Продължава работата по научноизследователски проект на катедра „Национална и регионална сигурност” на тема “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”

Преподаватели, докторанти и студенти продължават работата си по научноизследователския проект на катедра „Национална и регионална сигурност” на тема “Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността”, под ръководството на доц. д-р Цветан Цветков. Проектът е финансиран от фонд „НИД“ на УНСС.
В ход на изпълнение е първи етап, от общо три, в който участниците по проекта анализират съществуващия опит в световен и европейски мащаб в областта на оценяването и измерването на сигурността. Възможностите за оценяване на равнището на сигурност се развиват по отношение на различните сфери на сигурността, в т.ч. военна, икономическа, политическа, информационна, социална, екологична и други. В тази връзка усилията на екипа са насочени към систематизиране на информация за използваните по света подходи, методи и конкретни показатели за измерване на сигурността.
Резултатите от този етап ще бъдат използвани за разработване на модел за оценяване на сигурността във втори етап на научноизследователския проект.

Текст: Мирела Къркеланова, Мария МихайловаIMG_0429

IMG_0580

IMG_0588