Други връзки

Научни организации и университети

Bonn International Center for Conversion (BICC), Bonn, Germany

Center for European Security Studies  (CESS), Groningen, The Netherlands

James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), Middlebury Institute of International Studies, Monterey, CA

National Defense University (NDU), Washington, DC, USA

Democratic Control of Armed Forces Foundation, (DCAF), Geneva, Switzerland

Saferworld, London, UK

SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute Stockholm, Sweden

Център за изследвания по националната сигурност и отбраната към БАН (ЦИНСО – БАН), София, България

Център за изследване на демокрацията София, България

Сдружение „Джордж Маршал“ – България

The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) Belgrade, Serbia

Държавна администрация

Министерство на отбраната

Министерство на вътрешните работи

Държавна комисия по сигурността на информацията

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Международни организации

NATO HQ webpage Brussels, Belgium

European Defence Agency (EDA), Brussels, Belgium

Europol (the European Law Enforcement Agency), Европол

INTERPOL (the world’s largest international police organization), Интерпол

Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE, Vienna,
Austria

Васенаарско споразумение (the Wassenaar Arrangement)

Други

Вестник „Българска армия“

Младежка Асоциация за Изучаване на Сигурността и Отбраната (М А И С О) (не е активенн)

Български портал по въпросите на сигурността

Български портал за сигурност и охрана

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)

Връзки към производители на оръжие

Международeн институт за сигурност и сътрудничество

Експерт–БДД” – електронно издание за анализи в областта на международната политика, сигурност и дипломация