Събития

Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ 

От 27 до 31 октомври 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“. Конференцията се организира в рамките на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия  и свързаните с нея престъпления.

В събитието участие взеха както еспертите от УНСС, които участват в разработването на научното изследване, така и гости от изследователски центрове от Литва, Южна Африка, Италия и Румъния. Освен това, гости на събитието бяха представители на Националната асоциация на тютюнопроизводители както и Министерството на земеделието, храните и горите.

Темите представени на конференцията доведоха до плодотворни дискусии и идеи за понататъшното развитие на изследователската дейност.

Снимки от нашата галерия:

 


ПРЕДИШНИ СЪБИТИЯ


Кръгла маса-дискусия по проект  „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”

Екипът на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)” организира Кръгла маса- дискусия, която ще се състои на 11-15 юни 2018 г. в Малка конферентна зала в УНСС. Събитието ще бъде официално открито на 11 юни в 13.00 ч.

Целта на Кръглата маса е да събере на едно място български и чуждестранни експерти от публичния, частния и академичния сектор, които да се запознаят с моментните резултати от проведените изследвания. В рамките на събитието ще могат да бъдат дискутирани предложения за подобрения в методиката на изследването.

Работният език ще бъде английски.

Програма за събитието може да откриете тук => Agenda Round Table Discussions