Защитен: Управление на риска, за специалност Управление на международни проекти