Допълнителни материали (само за отличници)

Допълнителни материали за ориентация в проблематиката на дипломното проектиране. Не са задължителни за нашата катедра, но помагат за формулирането на темата, увода и написването на дипломните работи.

bakalavar-magistar-and_phd-ukazania

rukovodstvodiplomna-rabota-r_pjk

В помощ на студентите как се пише дипломна работа   Неизвестен автор (Съвети от студент)