25 години катедра „Национална и регионална сигурност”

На 10.11.2015 г. ще бъде отбелязано навършването на 25 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и разкриването на специалност „Икономика на отбраната и сигурността”в УНСС. Годишнината ще бъде почетена с:

Научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще”;

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” и

Тържествено събрание в аула „Максима“ на УНСС и коктейл за гостите.

За своя четвъртвековен юбилей, катедра „Национална и регионална сигурност” очаква над 300 гости, представители на УНСС, държавни институции, бизнеса, неправителствени организации, университети, БАН, бивши и настоящи студенти, партноьри и съмишленици, свързани със създаването и развитието на катедрата и специалността през годините.