Успешно приключи международната конференция по проекта SfP-982063 на НАТО

1 На 14 и 15 май под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе международната конференция „Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и сигурността“. Тя бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС по проекта „Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на промяната в отбранителната промишленост“ (SfP 982063 „Management of Security Related R&D in Support of Defence Industrial Transformation“) от Програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност“.
Встъпително слово произнесе доц. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”. Конференцията бе официално открита от проф. д-р Борислав Борисов – ректор на УНСС. Приветствия към участниците поднесоха проф. д.ик.н. Христо Първановдекан на факултет „Икономика на инфраструктурата”; д-р Хайнрих Бухдиректор от страна на НАТО на международния проект; проф. д-р Тилчо Ивановдиректор на международния проект за България. От името на Министъра на отбраната на Република България г-н Николай Цонев приветствен адрес прочете неговият съветник г-н Калин Томов. В конференцията взеха участие полк. д-р Добромир Тотевсъветник на Министъра на отбраната на Република България; проф. д-р Стефан Христовдиректор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността, УНСС; доц. д-р Елена Лакатуш Политехнически университет, Букурещ, Румъния; подполк. Дойна МурешанКолеж по отбраната, Букурещ, Румъния; д-р Зоран Ивановскидекан на Икономическия факултет на Европейски университет, Скопие; майор Елениор Николов и г-н Митко БогданоскиМинистерство на отбраната на Р Македония; ст.н.с. д-р Виолета Богданова и н.с. д-р Милен НиколовИнститут за паралелна обработка на информацията, БАН, а също представители на бизнеса, преподаватели и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност” и студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”.

В дните на конференцията бе организирано посещение в „Електронпрогрес” АД. Компанията е водеща в областта на информационните и комуникационни технологии, наложила се като уважаван партньор на НАТО,  Министерството на отбраната на Република България и Българската армия. Домакин на срещата бе изпълнителният директор г-н Красимир Пингелов. На гостите бе представена производствената и изследователска дейност на фирмата. „Електронпрогрес” АД е един от крайните потребители на резултатите от международния проект.

Допълнителна информация за конференцията може да намерите на сайта на проекта http://sfp.e-dnrs.org/

За гостите в конференцията бяха организирани културно-развлекателни прояви в гр. София и гр. Пловдив с любезното съдействие на „Компания за международни конгреси”ООД.

Галерия от снимки