Кръгла маса „Предотвратяване и борба с трафика на хора“

DSC_00130На 21.10.2014г. във връзка с отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора в Малка конферентна зала се проведе кръгла маса организирана от катедра “Национална и регионална сигурност” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) на УНСС. Проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, откри дискусията и представи участниците. Лектори бяха г-жа Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, проф. д-р Стефан Христов от УНСС, проф. д-р Камен Пенков от Международния институт за сигурност и сътрудничество, както и докторант Дарина Желязкова от катедра „Национална и регионална сигурност”на УНСС. Презентацията на г-жа Василева може да намерите ТУК.

По време на лекцията бяха изложени методи за противодействие на трафика на хора. След презентациите на лекторите бе дадена думата за въпроси и дискусии. Бяха обсъдени възможности за съвместни проекти в областта на противодействието на трафика на хора.

Снимки: Мария Гелова