Публична лекция „Мерки срещу изпирането на пари“

DSC_04720На 20 март по покана на Катедра „Национална и регионална сигурност” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС се проведе публична лекция на тема „Мерки срещу изпирането на пари“.  Мила Разсолкова, ръководител на отдел „Мерки срещу изпирането на пари” на ПроКредит Банк (България) ЕАД, и Анна Тодорова, експерт в отдел „Човешки ресурси” на банката, бяха гост-лекторите, които говориха пред студентите в зала „Тъжествена“.

Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ представи лекторите и изтъкна, че  лекцията се вписва в традицията на катедрата за представяне на бизнеса в сферата на отбраната и сигурността.

Дейността на ПроКредит Банк у нас и по света представи Анна Тодорова. Тя се спря на бизнес етиката, екологичните и професионалните стандарти, социалната отговорност и толерантност, културата на откритата комуникация и др.

Прилагането на мерки за противодействие на прането на пари бе акцентът в презентацията на Мила Разсолкова. Лекторът коментира въпроса за законодателството, надзорните органи, организацията в банката, политиката „Опознай своя клиент“, рисковата класификация, съмнителните операции и обстоятелства. Разсолкова се спря и на интернет измамите, данъчните престъпления, подозренията при използване на кредити и др.

Лекторите говориха и за възможностите за стажове и професионална реализация в ПроКредит Банк и отговориха на многобройните въпроси на присъстващите студенти от 3 и 4 курс,  специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, магистри и преподаватели.