Споразумение за сътрудничество между УНСС и МВР

Ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов и министърът на вътрешните работи г-н Михаил Миков подписаха рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и МВР. Споразумението дава възможности за студентски стажове, обмен на преподаватели и научни изследвания. Повече информация – на сайта на УНСС.