Наши колеги участваха в инициатива на Президента на Република България

Нашите колеги Лидия Станоева и Мария Каръмчева, абсолвенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, участваха в новата инициатива под егидата на на президента Росен Плевнелиев „Младежка визия за развитие на България”. В рамките на срещата, сa проведени дискусии по предварително зададени актуални въпроси, организирани в 8 панела съобразно тематичните направления на съветите към Президента, както следва:

  • външна политика;
  • отбрана и сигурност;
  • правни въпроси;
  • духовност, култура, национална идентичност;
  • развитие на регионите и национална инфраструктура;
  • икономическо развитие;
  • социални политики;
  • наука и образование.

Нашите колеги са взели участие в заседанията на „Съвета по отбрана и сигурност“, съвместно със завършили студенти от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ (Варна), НВУ „Васил Левски“ (Велико Търново), Академия на МВР (София), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ (София) и Нов български университет (София). Повече информация можете да намерите на сайта на Президенството.