Курс по основи на полиграфското изследване

Уважаеми колеги,

В катедрата се получи съобщение за провеждане на курс по основи на полиграфското изследване. Повече информация може да получите от приложената Покана за курс и Презентацията на фирма АСЕС ЕООД. (Файловете се отварят, когато влезете в съобщението)