Стажове в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Възможности за стажове в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Онлайн кандидатстване. Повече [:]информация на адрес http://www.mi.government.bg/bids.html?id=123497