Среща в Скопие на съ-директорите на проект SfP-982063

В периода  между 27.11. – 01.12. в гр. Скопие и Охрид, Македония се проведе редовна среща на съ-директорите по финансирания от програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност” международен прокет на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС – SfP-982063 „Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на [:]трансформацията на отбранителната промишленост”. Домакин на събитието бе г-н Зоран Ивановски, декан на Факултета по икономика на Европейския университет – Скопие, Македония и съ-директор от македонска страна.
На срещата присъстваха проф. д-р Тилчо Иванов, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, София – директор на проекта от страните партньори, д-р Хайнрих Бух, „Институт за интелигентни системи”, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Герамния – директор от страните-членки на НАТО, ст. н.с. д-р Виолета Багданова, „Институт за паралелна обработка на информацията” към БАН, София – от името на проф. д.т.н. Стоян Марков, доц. д-р Елена Лакатуш, Политехнически университет, Букурещ, Румъния – от името на г-н Юлиян Фота.
В разговорите участваха доц. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, София, ст. ас. Георги Пенчев, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, София, ас. Константин Пудин, катедра „Национална и регионална сигурност”, УНСС, София, майор Елениор Николов, ВА „Ген. Михайло Апостолски, Скопие, кап. Робертино Чонтев, Министерство на отбраната на Р. Македония, кап. Митко Богданоски, ВА „Ген. Михайло Апостолски”, Скопие, доц. д-р Тони Стояновски, декан на факултета по информатика на Европейския университет – Скопие.
Разговорите за бъдещите дейности по проекта, свързани преди всичко с откриване на Център за съвършенство, стартиране на обучение и провеждане на заключителна конференция, бяха водени в рамките на два дни в Европейския университет в гр. Скопие и филиала на университета в гр. Охрид. В резултат от дискусиите бе договорено обучението на крайни потребители да се проведе през м. април 2009 г. За целта да бъдат използвани възможностите, които предоставя програмата EVO. Обучението трябва да бъде предшествано от тестване на системата за видеоконферентна връзка /декември 2008 г./ и материалите за обучение /март 2008 г./ Страните се обединиха около идеята заключителната конференция да се проведе на 14-15 май 2009 г. в гр. София.
Освен обсъждания по проекта участниците в срещата имаха и разговор с ръководството на Европейския университет. На 28.11. те бяха приети от ректора проф. д-р Бошко Яковски. На разговорите присъства и зам.-ректора по учебната и научна работа проф. д-р Панче Йовановски. Гостите бяха подробно запознати с дейността на университета.
Европейският университет в Скопие е първият частен университет в Македония. В него се обучават над 5 000 студенти. Университетът има филиал в гр. Охрид. Студентите на университета имат възможност за обучение в Англия. Подготвя се откриването на филиал в Австралия.
Участниците в срещата бяха впечатлени от съвременната база и информационната система, с която разполага Европейския университет.
Сред дискутираните въпроси бе политиката в областта на образованието и науката, заплащането на преподавателския труд в частните и държавни университети, научния потенциал в Р. Македония и др.
Домакините бяха организирали и богада културна програма с посещения на  исторически паметници в гр. Охрид – манастира „Св. Климент и Св. Вмчк. Пантелеймон”, Самуиловата крепост, църквата „Св. София” и Робевата къща.