Посещение в Главната квартира на НАТО

В периода 23-25.11. екип от изследователи по проект SfP-982063 „Управление на свързани със сигурността научни изследвания в подкрепа на трансформацията на отбранителната промишленост”, финансиран от програмата на НАТО „Наука за мир и сигурност” бе на работно посещение в Брюксел в Главната квартира на НАТО и Европейската агенция за отбраната.  [:]Целта на пътуването бе да бъдат представени резултатите от досегашната изследователска работа по проекта, да бъде дискутирано тяхното приложение  и да бъдат очертани бъдещите активности, свързани със стартирането на обучение в рамките на Центъра за съвършенство, който трябва да бъда създаден в началото на 2009 г. Посещението имаше за цел и запознаване с политиката за научни изследвания на Организацията на северно-атлантическия договор и ЕС.
На 24.11. членовете на делегацията проведоха серия от разговори в Главната квартира на НАТО. Централно място в тях бе срещата с г-н Ричард Фро, заместник-помощник генерален секретар на НАТО по инвестиции в отбраната. Г-н Фро представи пред екипа от изследователи инвестиционната политика на Алианса. На участниците в проекта бе предоставена възможност да зададат своите въпроси. В програмата бяха включени брифинги и дискусия по въпросите на научните изследвания и инвестициите с г-н Ричард Сладен и г-н Улф Елерт от управлението по инвестициите в отбраната на НАТО. В края на деня работната група бе поканена на вечеря в резиденцията на посланика на Р България в НАТО г-н Любомир Иванов.
На следващия ден 25.11. членовете на екипа имаха среща с г-н Кристиян Бреан – директор на направление “R&T” към Европейската агенция за отбрана.
Посещенията в Главната квартира на НАТО и Европейската агенция за отбрана бяха изключителни полезни за оставащата работа по проекта и за контактите на катедра „Национална и регионална сигурност” като представител на УНСС и изследователската общност в страната. Посещението бе организирано със съдействието на Министерството на отбраната на Република България и Постоянните представителства на Република България в НАТО и ЕС.