Поздравителни адреси и приветствия

Поздравителни адреси и приветствия по случай юбилея от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност“ получени от други научни организации и университети, органи от държавната администрация и неправителствени организации.

[:]