Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 14 май 2024 г. в зала 2032А на Университета за национално и световно стопанство се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за подобряване на социално-икономическите аспекти на политиката за търсещите убежище в Република България“ с автор Васил Павлов и научен ръководител доц. д-р Константин Пудин.

Състава на научното жури включваше проф. д-р Цветан Цветков (председател), проф. д-р Тилчо Иванов, един от доайените и съосновател на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Анна Кръстева от Нов български университет, доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедрата и доц. д-р Захари Горанов от Академията на МВР.

На защитата присъстваха още ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, преподаватели и докторанти от катедрата, студенти от бакалавърската специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“, колеги и гости.

След представянето на рецензиите и становищата от научното жури и отговаряне на поставените към Васил Павлов въпроси, членовете на журито гласуваха единодушно „за“ присъждане на Образователна и научна степен „Доктор“ на кандидата.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава на д-р Павлов здраве и много нови успехи в научноизследователската дейност!