В УНСС се обсъдиха иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия

На 14.05.2024 г. тематичният семинар „Иновации в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия“, организиран от катедрата „Национална и регионална сигурност“ в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО), беше посрещнат от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Модератор на събитието беше доц. д-р Светослав Спасов, директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност на УНСС и преподавател в катедрата „Национална и регионална сигурност“. Форумът се провеждаше под патронажа на министъра на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов и министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

В началната част на събитието участваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, министърът на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов, председателят на Комисията по отбраната Христо Гаджев и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов.

На събитието присъстваха Данчо Дяков – съветник в политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ и бивш ректор на университета, представители от посолствата на Германия, Франция и Полша в България. От страна на УНСС присъстваха доц. д-р Мария Воденичарова, заместник-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Янко Христозов, заместник-ректор по международната дейност, доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ за УНСС, както и преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“.

Професор Димитър Димитров откри събитието и подчерта, че Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ е уникална в своя вид, тъй като за първи път в България се създава такава програма, обединяваща университетите, активни в областта на отбраната и сигурността. Сътрудничеството между университетите, държавните институции и бизнес сектора, работещи заедно за модернизацията на Българската армия и иновациите в българската отбранителна индустрия, допринася за създаване на синергия и предоставя възможности за развитие на силни и устойчиви отбранителни промишлени способности и капацитети.

„Необходимо е отбранителната политика и политиката в областта на индустрията да се адаптират към ускоряване на интеграцията на нашето оръжейно производство с това на Европа“, заяви министърът на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов. В своето приветствие той подчерта важността на недавно приетата от Народното събрание „Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.“, която определя насоките за развитие на отбранителните способности и може да служи като ориентир за отбранителната индустрия относно инвестиционните намерения на Министерството на отбраната.

„За да ускорим темповете на иновациите в отбранителния сектор, необходимо е да утвърдим по-тясното взаимодействие между гражданските, военните, изследователските и иновационните общности“, заяви министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов, който е и доктор от УНСС. Според него, за да гарантираме конкурентоспособността и устойчивостта на отбранителния сектор, трябва да внесем нов подход към иновациите, особено към така наречените „революционни технологии“, чиято роля става все по-важна в области като изкуствен интелект, работа с големи данни, квантови технологии, роботика, автономни системи, свръхзвукови оръжейни системи и биотехнологии, които не само предоставят стратегическо предимство, но и осигуряват ефективна защита срещу асиметрични заплахи в съвременния свят. Д-р Николов обяви, че Министерството ще продължи да насърчава и подпомага бизнеса, както и да работи за утвърждаването на индустрията като европейска конкурентоспособна, стабилна и иновативна в световен мащаб.

„Необходимо е да създадем Национална стратегия за отбранителната индустрия“, това становище изрази председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев, който също е възпитаник на УНСС.

„В момента се разработва европейска такава, логично е да разработим национална и да идентифицираме къде са ключовите пространства, където и държавата трябва да се намеси, за да може българската индустрия да влезе в производството, глобалните вериги и въобще в това десетилетие на технологии“, коментира Гаджев. „Свърши ли войната и голяма част от търсенето на стари съветски екземпляри ще изчезне. Ако не се използва тази възможност да модернизираме нашата собствена индустрия, после ще ни излезе много по-скъпо“, добави депутатът.

„В следващите няколко години България предстои да изхарчи девет милиарда лева, а може би и доста повече, за инвестиции в отбраната – тук въпросът е как да ги изразходваме умно“, каза Христо Гаджев по отношение на приетата Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. „Да ги разходваме умно не само за да придобиваме способности, а и за да бъдат като вид инвестиция в българската икономика“, каза той.

Доц. д-р Светослав Спасов изрази своята надежда, че чрез подобни събития академичната общност ще спомогне за модернизацията на Българската армия и насърчи международното сътрудничество в отбранителната индустрия.

В рамките на програмата заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински представи доклад на тема „Европейски програми и инициативи в подкрепа на отбранителната индустрия“. Полк. доц. д.н. Борислав Генов, директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, запозна участниците с ролята на института в превъоръжаването на въоръжените сили на Република България. Инж. Петър Георгиев, съпредседател на „Сдружение българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“ (СБОИ) и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД, представи Сдружението. „Модернизация на военните сили в контекста на сигурността в Черно море“ беше темата на доклада на Щайн Енген, регионален директор продажби на Kongsberg Strike Missiles. Александър Пенли, вицепрезидент за Европа и Америка на KNDS Франция, представи „Инициативи в подкрепа на включването на България в програми за сътрудничество на ЕС от значение за модернизацията на българските въоръжени сили“. О.р. вицеадмирал Пламен Манушев, консултант военни проекти и развитие в корабостроителния и кораборемонтен завод „Делфин“ във Варна, запозна участниците с дейността на предприятието. Изпълнителният директор на „Терем-Холдинг“ ЕАД Калин Димитров представи доклад на тема „Уроци от използването на безпилотни системи в Украйна и имплементирането им в българската отбранителна индустрия“.

Аделина Николова, заместник-министър на отбраната, сподели своето мнение по темата на семинара. След това семинарът продължи с ползотворна дискусия.

Преди събитието, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров проведе среща с министъра на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов и с министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов. Ректорът им подари енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт – преподаватели и випускници на УНСС“.

Още информация за събитието може да намерите тук.

Снимки: УНСС, Вяра Йовева, Министерство на отбраната.

– – –

ННП СиО е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на външните работи. Дейностите по нея стартираха на 18.05.2022 г. и се изпълняват до 2025 г. Партньори по програмата са УниБИТ, УНСС, Военна академия, Академията на МВР, Висшето военноморско и Висшето военновъздушно училище, Националният военен университет, Центърът по отбрана и Центърът по изследване на националната сигурност и отбрана към БАН.