Студентски научен форум „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“ 

На 27 април 2023 г. се проведе студентски научен форум „Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“, организиран от катедра „Национална и регионална сигурност“. Сред гостите на събитието бяха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедрата, доц. д-р Нончо Димитров, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедрата, проф. д-р Цветан Цветков, директор на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността на УНСС, проф. д-р Тилчо Иванов, дългогодишен преподавател и един от съоснователите на катедрата, г-н Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет при УНСС, полк. доц. д. н. Борислав Генов – директор на Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“, преподаватели, докторанти, студенти.

Акцент на форума бе представянето на изследвания на студенти, обучаващи се в специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, сред които Маргарита Тодорова, която представи презентация на тема „Предизвикателства пред киберсигурността“, Ивайло Русев, който говори за „Екологична сигурност“ и Александра Иванова и Станислав Павлов, които посочиха някои „Предизвикателства и проблеми на енергийната сигурност на Република България“.

Във втория панел на мероприятието участие взеха докторантите на катедрата Адела Бозмарова, Васил Павлов и Тиана Калеева, които на база личния си опит обърнаха внимание на възможностите и предимствата, които УНСС и в частност катедрата предлага на своите студенти. За тези от тях, които решат да поемат по пътя на науката, пък докторант Калеева отбеляза, че „докторантурата не е лесно начинание, но ако беше, нямаше да е толкова значимо. Всеки може да хване лист и химикал и да напише едно изречение, но не всеки може да напише труд, който да остави отпечатък върху науката“.

Събитието завърши с връчване на сертификат на участниците, както и на грамота на най-добре справилите се първокурсници, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, участвали в конкурс за научно есе по дисциплината „Научна етика“.

Снимки: УНСС