Публична лекция на тема „Роля и предизвикателства пред МВР в системата на националната сигурност на Република България“ 

На 24 ноември 2022 г., се проведе публична лекция с експерти от практиката на тема „Роля и предизвикателства пред МВР в системата на националната сигурност на Република България“. Събитието бе част от обучението на студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ в рамките на дисциплината „Основи на политиката за сигурност“ с титуляр доц. д-р Светослав Спасов, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност на УНСС.

Сред гост-лекторите, които презентираха пред студентите бяха зам.-главният секретар на МВР Станимир Станев, старши комисар Александър Джартов, зам.-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), главен инспектор Валери Димитров, началник сектор в Главна дирекция „Национална полиция“, Диана Лилова, началник отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“ и старши комисар Любомир Николов, зам.-директор на Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Доц. д-р Светослав Спасов сподели, че „целта на публичната лекция е студентите да получат информация за дейността, функциите и приоритетите на различните служби в МВР, както и за администрацията на вътрешния ред и сигурността на Република България от висши служители от практиката. В рамките на такива срещи някои от студентите могат да осъзнаят, че работата в институции като МВР, ГДБОП, ГДНП, ГДГП или ГДПБЗН би бил техния професионален път“

Представителите на структурите имаха и възможността да се срещнат с проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Повече информация за мероприятието ще откриете тук.

Снимки: уебсайт на УНСС