Работна среща на тема „Мястото на изследванията, технологиите и иновациите в проектите за модернизация и превъоръжаване на Въоръжените сили“

На 14.11.2022 г. в Централния военен клуб се проведе работна среща на тема „Мястото на изследванията, технологиите и иновациите в проектите за модернизация и превъоръжаване на Въоръжените сили“, организирана от Дирекция „Политика по въоръженията“ на Министерство на отбраната, съвместно с Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

В срещата взеха участие проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Светослав Спасов и гл. ас. д-р Недко Тагарев. Професор Димитров изнесе презентация на тема „Военно-икономически анализ при подготовката и реализацията на проектите за модернизация и превъоръжаване на ВС“, която предизвика голям интерес и задълбочени дискусии.

Снимков материал: Теодора Пискова