Защити на магистърски тези – списък със студенти и научни ръководители – 27.09.2022

СПИСЪК – МАГИСТРИ – 27.09.2022
име и фамилияфакултетен номертеманаучен ръководител
Радолина Тодорова Тодорова2120278„Противеодействие на киберпрестъпността в Република България”доц. д-р Константин Пудин
Велислав Николаев Иванов2120302Стратегии за противодействие на киберзаплахите за
националната сигурност”
доц. д-р Нончо Димитров
Иван Чавдаров Момчилов2120301Дигитални измами в киберсигурносттагл. ас. д-р Недко Тагарев
Мартина Йорданова Найденова2020209Социалните мрежи. Удобства, рискове и влиание върху сигурносттагл. ас. д-р Недко Тагарев
Георги Пламенов Димитров2120286Прилагане на Закона за киберсигурността и нормативните актове към него в държавната администрациядоц. д-р Цветан Цветков
Даяна Пламенова Чавдарова2120293Внедряване на CM в Министерството на отбраната.доц. д-р Георги Пенчев
Димитър Емилов Христов2020232Интернет заплахи и начини за предпазванегл. ас. д-р Недко Тагарев
Димитър Ясенов Хубенов2020231Заплахите в социалните мрежидоц. д-р Константин Пудин
Петър Петров Станински2120287Противодействие на киберзаплахите в малкия бизнесдоц. д-р Цветан Цветков
Евгени Йорданов Ташев2120283Приложение на изкуствения интелект при
противодействие на потребителски грешки
доц. д-р Нончо Димитров
Димитър Динков Кралев2120282Възмовности за манипулиране на електронното машинно гласъванедоц. д-р Нончо Димитров
Марин Маринов2120214„Организация и управление на корпоративната сигурност в България( по примемера на големите хотелиерски вериги в Българиягл. ас. д-р Теодора Гечкова
Стефан ХитровВзаимодействието между публичния и частния сектор в частната охранителна дейност“х.доц. д-р Алексей Петров
Асен Димитров Колев1920174Международният тероризъм – основна заплаха за съвременното обществодоц. д-р Николай Крушков