Участие на представители на катедрата в международна конференция „Бъдещето на образованието“

В периода 30.06.2022 г. – 01.07.2022 г., проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, както и докторант Анна-Мария Николаева, взеха участие в международна конференция под наслов „Бъдещето на образованието“, организирана от Pixel и провела се във Флоренция, Италия.

Тематичните направления, попаднали във фокуса на дискусиите, бяха свързани с бъдещето на образованието и премахването на бариерите в обучителния процес, както и изграждането и укрепването на директната връзка между висшите училища и бизнеса.

В знак на добрите взаимоотношения и дългогодишното сътрудничество между УНСС и Pixel, проф. д-р Димитър Димитров се включи със специален поздравителен адрес и приветствие към всички участници в събитието.