Изследване на тема “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии” бе представено пред представители на BESCO 

На 30.06.2022 г. в Малка конферентна зала на УНСС, след двумесечна работа по заданието “Отбрана и иновации – връзка между военни и цивилни технологии”, студентите Виктория Панева, Ивайло Русев и Леонардо Димитров от специалност “Икономика на отбраната и сигурността“, под ръководството на докторант Светла Александрова, представиха своите резултати от изследването пред представители на Българска стартъп асоциация (BESCO). 

Тази инициатива се провежда за втора поредна година по сключеното Споразумение за сътрудничество между УНСС и BESCO. Във фокуса на проучването бяха проблемните области, пред които са изправени българската отбранителна промишленост и Министерството на отбраната, а изводите и препоръките споделени от екипа биха били основа за бъдещи промени и проектозакони за подобряване на отбранителните способности на Република България.