Проведе се кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)“

На 11.04.2022 в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса „Сигурност за бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)“. Събитието се проведе под патронажа на Ректора на университета и ръководител на нашата катедра, проф. д-р Димитър Димитров. 

Специален гост на кръглата маса бе министъра на енергетиката, г-н Александър Николов, който отправи своите приветствия към присъстващите.  

В откриването на събитието взеха участие ректора на УНСС, проф. Димитър Димитров, председателят на Управителния съвет на ССИ Васка Бакларова, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“ и член на УС на ССИ доц. д-р Нончо Димитров и председателят на Съвета на настоятелите на УНСС и на НБС ВОН-КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева.

Участие с тематични презентации взеха енергийният експерт адв. Николай Кискинов, София Касидова, началник управление „Стратегическо и устойчиво развитие“ към Българската банка за развитие (ББР). зам.-председателят на УС на ССИ Светлин Илиев, Светослава Георгиева, член на УС на съюза и на инвестиционния комитет на програма InvestEU. 

Събитието бе организирано от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Cyber Academy и катедра „Национална и регионална сигурност“.