Предстояща международна научна конференция, посветена на мерките и последиците от пандемията COVID-19

На 30 март 2022 г. катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организира международна научна конференция на тема „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“.  

Научният форум е в рамките на проект „Моделиране, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от екип на УНСС. Ръководител на проекта е проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Повече информация за целта и тематичните направления на конференцията и за начините за подаване на заявка за участие може да бъде намерена на страницата на конференцията.