Преподаватели от катедрата обучаваха служители на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

В резултат на сключения през месец декември 2021 г. Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), преподаватели от Катедра „Национална и регионална сигурност“ в колаборация с външни експерти, имаха възможността да проведат обучение, предназначено специално за представители на агенцията.

Курсът се проведе в два последователни дни, като първият от тях бе посветен на стандарта „ISO 37001: 2016 – Системи за управление за борба с подкупването“, в който лектор бе г-н Данчо Данчев, TÜV NORD сертифициран старши одитор „Системи за борба с подкупването“.

На втория ден, служителите на ИА БСА се запознаха с „Основите на киберсигурността“, благодарение на г-н Алекс Бехар, който направи въведение в темата, хон. преп. Вл. Димитров, който представи „Правните аспекти на киберсигурността“, доц. д-р Н. Крушков, който говори за „Теорията и практиката на Европейския съюз в областта на киберсигурността“, гл. ас. д-р Ю. Ценков с лекция, посветена на „Киберсигурността и стандартите от ISO 27000” и доц. д-р Г. Павлов, който закри обучението с темата „Защита на информацията – приложни аспекти“.

С цел спазване на противоепидемичните мерки и ограничаване на разпространението на Covid-19, мероприятието се проведе в платформата MS Teams.