Съвместна монография в катедрата

В периода 2018-2020 г. екип от преподаватели, бивши възпитаници и докторанти на Катедра „Национална и регионална сигурност“ се обединиха около работата по съвместно участие в Университетски проект за научно изследване №НИД НИ-15/2018 и в резултат на това публикуваха монография под наслов „Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове“. 

Групата се ръководеше от гл. ас. д-р Недко Тагарев, а членове на научния колектив бяха ас. д-р Горан Ангелов, д-р Гергана Цанкова, както и двама докторанти- Александър Йолов и Адела Бозмарова. За заинтересованите, материалът ще бъде достъпен в електронен формат скоро! 

Екипът на катедрата пожелава на колегите още много нови успехи в научноизследователската дейност!