„Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“ (снимки + видео)“


През изминалите дни авторски колектив от катедрата с ръководител проф. д-р Димитър Димитров представи дългоочакваната книга „Корпоративна сигурност“. Макар и проведено в хибриден формат – присъствено в УНСС и онлайн през Facebook и MS Teams, събитието привлече вниманието както на редица експерти, преподаватели и изследователи от сферата на сигурността, така и на множество студенти от катедрата.

проф. д-р Димитър Димитров
доц. д-р Цветан Цветков
доц. д-р Константин Пудин
доц. д-р Нончо Димитров, д-р Николай Крушков

докторанти от катедрата


Повече информация може да бъде намерена тук: https://unwe.bg/bg/news/21657/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0.html

Видео от представянето на книгата може да бъде открито на съответния линк на страницата на катедрата във Facebook.


снимки: д-р Теодора Неделчева, гл. ас. д-р Атанас Димитров