Защити на магистърски тези – списък със студенти и научни ръководители – 28.10.2021

име и фамилияфакултетен номертеманаучен ръководител
Иван Миленов Стамов2020179Основни схеми за изпиране на пари в Република Българиядоц. д-р Константин Пудин
Деян Петрески2050374Мерки срещу финансиране на тероризмагл.ас. д-р Атанас Димитров
Кристиян Николов Ненов2020207Роля на държавата в гарантирането на киберотбрана и сигурност в киберпространствотогл.ас. д-р Недко Тагарев
Виолина Христова Василева2021592Проявление на тероризма в условията на здравна пандемиягл.ас. д-р Атанас Димитров
Даниел Каменов Иванов2020145Международни инициативи за прозрачност и отчетност и министерство на обтраната на Република Българиядоц. д-р Георги Пенчев
Стефан Николаев Христов2020206Четвъртата среда за водене на война-киберпространствотогл.ас. д-р Недко Тагарев
Маргарита Руменова Генчева2020577Предизвикателство пред сигурността и отбранатадоц. д-р Нончо Димитров
Християна Венциславова Георгиева2020184Начин на защита на различни видове операционни системи от кибератаки през второто десетилетие на 21-ви векдоц. д-р Нончо Димитров
Емилия Тренева2020174„Екологична сигурност на
Република България“
доц. д-р Константин Пудин
Паулина Ангелова Николова1990055“Ролята на човешкия фактор при фишинг атаките”доц. д-р Георги Павлов
Симона Атанасова Русенина2020224Социалните мрежи – удобства, рисокове и влияние върху сигурносттагл.ас. д-р Теодора Гечкова
Антон Иванов Вологаров2020217Киберсигурност, съвременни заплахи и методи за борба срещу киберпрестъплениятагл.ас. д-р Юри Ценков
Кристиян Светославов Светославов1920230Кибер организирана престъпност като заплаха от следващо ниводоц. д-р Нончо Димитров
Ивайло Петров Стефанов2020222Методи и добри практики за подобряване на киберсигурносттагл. ас. д-р Юри Ценков
Атанас Христов Георгиев2020178Стратегическо управление на космическия сектор в Българиядоц. д-р Георги Пенчев
Станислава Георгиева Симеонова2020177СЪСТОЯНИЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯдоц. д-р Константин Пудин
Паулина Тодорова Найденова2020169Тероризъм и корпоративна сигурностгл. ас. д-р Атанас Димитров