Участие в конференция DIGILIENCE 2021

На 29-01 октомври 2021 в град Велико Търново се състоя третата международна научна конференция „Цифрова трансформация, кибер сигурност и устойчивост“ (DIGILIENCE 2021).

Тя беше открита от генерал Иван Маламов, Национален военен университет „Васил Левски“. Встъпително слово от името на организаторите произнесоха: проф. Тодор Тагарев, Институт по информационни и комуникационни технологии, пол. Николай Стоянов, заместник-директор, Български институт по отбрана и д-р Джордж Шарков, директор, ESI-CEE & CyberRes Lab, СофияТех Парк.

От катедрата по „Национална и регионална сигурност“ в конференцията взеха участие доц. д-р Георги Пенчев и докторанти Елица Павлова и Веселин Славчев. Докладите с които участваха са, както следва:

Planning and Implementing Change in Cyber Security Network Organisations, Georgi Penchev

Implementation of Federated Cyber Ranges in Bulgarian Universities: Challenges, Requirements, and Opportunities, Elitsa Pavlova

Using Cyber Ranges in Cybersecurity Management Educational Programmes, Veselin Slavchev

Всички доклади ще бъдат публикувани в сайта https://infosec-journal.com.