Защити на магистърски тези – 28.10.2021 – 09:00 ч.

На 28.10.2021 г. от 09:00 часа в учебна зала 211К ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“.

Крайният срок за предаване на дипломни работи е 21 октомври 2021 г.  Дипломната работа се предава по електронен път на научния ръководител и на хартиен носител в катедрата.

След предаването на дипломните работи и в срок до 21.10.2021 г. е необходимо:

  • да предоставите в сектор „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер;
  • да предоставите копие на титулната страница на дипломната работа;
  • да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“;
  • да върнете всички книги, които сте заели от библиотеката на УНСС.

Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 до 15:00, като експертът, отговорен за нашата катедра, е г-жа Даниела Илиева.

За допълнителни въпроси се обръщайте към:

  • доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедрата – ndimitrov@e-dnrs.org 
  • Адела Бозмарова, административен секретар на катедрата – abozmarova@e-dnrs.org

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. Презентацията се изпраща на административния секретар на катедрата (и-мейл: abozmarova@e-dnrs.org) до 24.10.2021 г., за да бъдат подготвени предварително за презентиране.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!