Магистърски прием 2021/2022


Представяме Ви магистърските програми предлагани от Катедра „Национална и регионална сигурност“, професионално направление „Икономика“. Учебните планове акцентират върху качественото обучение, основано на съвременните методи в областта, професионализма на преподавателите, провеждането на семинари, конференции, участието на гост-лектори и други.
Кандидат-магистрите могат да кандидатстват в следните специалности:

 1. Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра
  Магистърската програма подготвя специалисти в актуални сфери като управление на проекти, международни операции, икономика на военните съюзи, конфликтология, защита на информацията, стратегическо управление, администрация на вътрешния ред и сигурност и др.
 2. Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Корпоративна сигурност“ – 2 семестъра
  Обучението в магистърската програма предоставя знания и практически умения в актуални сфери като икономика на корпоративната сигурност, нелоялна конкуренция, интелектуална собственост и корпоративна сигурност, управление на риска, национална сигурност и корпоративна сигурност, конфликтология, защита на информацията, организация на корпоративната сигурност и др.
 3. Икономика на отбраната и сигурността, специализация „Ядрена сигурност” с преподаване на английски език – 3 семестъра
  Магистърската специалност е мултидисциплинарна програма за обучение, създадена съгласно изискванията на Международната агенция за атомна енергия и цели да подготви висококвалифицирани управленски кадри за нуждите на ядрената енергетика, свързани отрасли и административните структури, отговорни за регулирането на използването на ядрени материали.
 4. Икономика на вътрешния ред – 2 семестъра
  Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, специализираните служби и Министерството на вътрешните работи.
 5. Икономика на киберсигурността – 2 семестъра
  Магистърската специалност подготвя висококвалифицирани мениджърски кадри за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми в областта на киберсигурността.

Повече информация за обучението в магистърските програми може да намерите тук: https://www.e-dnrs.org/?page_id=4001
Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат. Повече информация за изпитите и балообразуването ще намерите на следния линк: Приемни изпити и балообразуване (unwe.bg)

Срокът за подаване на документи за всички специалности чрез конкурс по документи е – от 16.08.2021 г. до 09.09.2021 г.
Подробен график за кандидат-магистърски прием може да откриете тук: График за кандидатстване и класиране – зимен семестър за учебната 2021/2022 г. (unwe.bg)

Информация за необходимите документи и такси за кандидатстване е налична на следния линк: Документи и такси за кандидатстване (unwe.bg)

Начините за подаване на документи може да откриете тук: Къде да кандидатствам? Места за подаване на документи (unwe.bg)

Подробна информация за целия процес по кандидатстване, класиране и записване в магистърски прием е налична на платформата за кандидат-магистри на УНСС на следния линк: https://magistri.unwe.bg/

За допълнителни консултации и въпроси можете да се обърнете към административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова, на следния имейл: abozmarova@e-dnrs.org