Нов доктор в катедра „Национална и регионална сигурност“

На 02 юни 2021 година се проведе публична защита за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“ на Гергана Цанкова. Темата на дисертационния труд бе: „Усъвършенстване на противодействието на контрабандата с тютюневи изделия в Република България “, с научен ръководител гл.ас.  д-р Екатерина Богомилова.

Всички членове на научното жури в състав: доц. д-р Цветан Цветков– председател, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р Иво Великов, проф. д-р Евгени Манев и доц. д-р Силвия Терезова, гласуваха единодушно и положително за присъждане на ОНС „Доктор” на Гергана Цанкова.

Доктор Гергана Цанкова отправи специални благодарности към научното жури и към катедра „Национална и регионална сигурност“ за подкрепата и демонстрираната съпричастност.

Катедра “Национална и регионална сигурност” пожелава на д-р Цанкова още много научни постижения и успехи във всички бъдещи начинания! 

Честито, д-р Гергана Цанкова! 

Снимки: Адела Бозмарова