Защити на магистърски тези – трета сесия – март 2021

Защитата на магистърските тези ще се проведе на 30 март 2021 година от 09:00 часа. Защитите ще се проведат онлайн в интегрираната система за работа и обучение MS Teams. Студентите трябва да се регистрират поне 15 минути по – рано в платформата и да направят техническа проверка на устройствата си. За защитата е необходимо да се подготви презентация, която да включва основните елементи на магистърската теза и която да бъде представена пред комисията. Студентите ще получат имейл с покана за събитие в MS Teams или срещата ще се появи в техния календар. За да се включат в защитата, студентите задължително трябва да имат създаден и активен университетски имейл, който да предоставят на административния секретар на катедрата.

За да създадат свой университетски имейл, студентите е необходимо да се свържат с ИТ отдела. Контакти ще откриете тук.

Студентите, желаещи да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата за назначаване на научен ръководител и одобряване на тема. Ако вече са подали молба за предишна сесия, е необходимо да препратят молбата отново по имейл до административния секретар на катедрата като уточнят, че вече са подавали молба и имат назначен научен ръководител, за да бъдат включени в изпитните списъци. Молбата ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е  12 февруари 2021 година.

Краен срок за подаване на дипломни работи на хартиен носител и по имейл е 12 март 2021 година. 

Готовите дипломни работи се изпращат на научния ръководител, а научния ръководител ги препраща на административния секретар по имейл. Хартиеният носител студентите предават самостоятелно в катедрата.

Декларацията за авторски труд се изтеглят от сайта на катедрата, подписва се и се сканира от дипломанта, след което се прилага към дипломната работа Декларацията може да изтеглите от тук.

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. (Увод-обект, предмет, цел, задачи, теза, ограничения; Глава I,II и III)

След като дипломните работи бъдат предадени в катедрата, в периода най- късно до 19 март 2021 година е необходимо:

– да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“

– да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС

ВАЖНО: Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 – 15:00, експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

За повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“

При въпроси се обръщайте към:

  1. Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров – ndimitrov@e-dnrs.org
  2. Административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова – abozmarova@e-dnrs.org