Преподавател и докторант от катедрата взеха участие в Глобалните диалози E4J на UNODC

В периода 1-4 декември 2020, гл. ас. д-р Атанас Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“ участва като панелист в онлайн събитие, организирано от The Academy of General Prosecutor’s Office of Uzbekistan и the Corruption and Economic Crime Branch of UNODC, и посветено на промотирането на университетските модули „Образование за правосъдие“ (Education for Justice) за антикорупция, интегритет и етика сред експерти, преподаватели и студенти от Източна Европа и Централна Азия. Събитието имаше за цел запознаването на участниците с материалите E4J и насърчаване ба използването им в рускоезичните страни.

Гл. ас. д-р Атанас Димитров говори за своя опит в преподаването на модулите, както и в тяхната подготовка и имплементиране, подчертавайки важната роля на международното сътрудничество в тази насока.

В събитието участие взе и наш докторант – Алекс Петков. Като представител на UNODC, той бе сред организаторите на събитието, а също панелист и модератор. Докторант Петков представи проектите на UNODC за антикорупционно образование както и взе участие в модулите за антикорупционно образование на UNODC. В ролята на модератор съпроводи дискусиите с участие на преподаватели от различни университети в Централна Азия и Източна Европа.

През есента на 2018 г. вследствие на усилията на ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров, гл. ас. Атанас Димитров и експерти и изследователи от UNODC, Oxford University и University of Johannesburg, УНСС стана един от малкото тогава университети в света, в които пилотно бе проведено обучение по университетските модули E4J. Повече информация може да бъде открита на https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/events/teaching-the-e4j-modules-on-integrity-and-ethics_results-of-survey.html

След успеха на Международната конференция на високо равнище E4J през 2019 г. и вдъхновен от обширния набор от иновативни подходи от цял свят, за да гарантира, че #LearningNeverStops, UNODC ще бъде домакин на 1-4 декември 2020 г. E4J Global Dialogue Series, състоящ се от онлайн дискусии по въпросите на образованието за върховенството на закона, гласа на младежта и ролята на училищата и висшите учебни заведения за принос към целите за устойчиво развитие на ООН, по-специално на цел 16. Дискусиите бяха фокусирани върху основното, средното и висшето образование, със специален акцент върху това как международната образователна общност трябва да отговори на нарастващите предизвикателства, пред които е изправено образованието в момента.

Повече информация за събитието можете да откриете на следните линкове:

1.https://www.unodc.org/e4j/en/about-e4j/global-dialogue-series-2020/day-3/gpo-uzbekistan_anti-corruption-education-in-universities-in-central-asia-and-eastern-europe_1.html

2.https://www.unodc.org/e4j/en/about-e4j/global-dialogue-series-2020/index.html