Нови връзки към фирми от отбранителната индустрия

Колеги,

Публикуваме актуализираните сайтове на български фирми от отбранителната промишленост. С някои от тях имаме партньорски взаимоотношения за провеждането на студентски стажове и изследвания. Актуална информация за фирмите за търговия с оръжие може да получите [:]от регистъра на Междуведомственият съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР, ПО ЧЛЕН 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА,НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗНОС, ВНОС И ТРАНСФЕР НА ОРЪЖИЯ

„Авиотехника“ ЕООД

„Аркус“ АД

„Арсенал“ АД

„Безконтактни мултиплексорни вериги“

„Битова електроника“ АД

„ВМЗ“ ЕАД

„Дунарит“ АД

„Кинтекс“ ЕАД

„ОМЗ“ ООД

„Оптикоелектрон груп“ АД

„Самел -90“ АД

„Терем“ ЕАД

“Видекс” АД

“Електрон прогрес” ЕАД

“Мак” АД

“Марс армор” ООД гр. София

“Оптикс” АД